Start m.e.r.-procedure Logistiek Park

Geplaatst: 12-9-2009

De provincie Noord-Brabant is van plan het gebied ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder, daar waar het Logisitiek Park Moerdijk gepland is, te bestemmen als bedrijventerrein. Ter voorbereiding hierop wordt een milieueffectrapportage gemaakt.

De startnotitie voor deze m.e.r.-procedure ligt vanaf 18 september tot en met 30 oktober 2009 ter inzage in zowel het Provinciehuis in Den Bosch als het gemeentehuis in Zevenbergen.

Op maandag 5 oktober is er een informatieavond over de inhoud van de startnotitie. De bijeenkomst wordt gehouden in De Gouden Leeuw, Moerdijkseweg 1, 4765 SJ in Zevenbergschen Hoek vanaf 20.00 uur.