Verslag informatie- en inspraakbijeenkomst startnotitie m.e.r. LPM

Geplaatst: 27-10-2009

Op 5 oktober jl. heeft in restaurant ‘De Gouden Leeuw' een informatieavond plaatsgevonden over de startnotitie voor de milieueffectrapportage van het Logistiek Park Moerdijk. Op deze avond is uitleg gegeven over het plan en de te volgen procedures.

Er was gelegenheid voor het stellen van vragen en voor het indienen van mondelinge zienswijzen. Bent u nieuwsgierig naar hoe de avond is verlopen klik dan hier voor het verslag of hier voor de presentatie. Deze documenten kunt u ook raadplegen bij de uitleg over het plan 'Ontwikkeling Logistiek Park tussen A16 en A17' onder het kopje 'de 9 plannen'.