Maximale impuls aan leefbaarheid Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 9-9-2010

Economie en leefbaarheid gaan hand in hand. Dat is het concept van de negen plannen van Moerdijk MeerMogelijk. Plannen die een impuls moeten geven aan die leefbaarheid, zo ook voor Zevenbergschen Hoek.

De impuls aan leefbaarheid voor Zevenbergschen Hoek moet komen uit de verplaatsing van diverse bedrijven op het voormalig Campinaterrein (waaronder het Transportbedrijf Den Hartog), met als doel het terugdringen van het vrachtverkeer en de geluidshinder in de kern. Maar dat kost veel geld, zo'n slordige 12 miljoen euro. Door de recente investering die Den Hartog in zijn bedrijf heeft gedaan (aanbouw extra loods) is dat hoge bedrag gestegen. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten in de overlastsituatie (waaronder de route van het vrachtverkeer). Dit alles bij elkaar, geeft aanleiding om de vraag te stellen of de investering van de bedrijfsverplaatsingen in Zevenbergschen Hoek wel in een goede verhouding staat met de impuls aan leefbaarheid.

Wethouder Grootenboer: "Gelet op de hoogte van de investering vinden wij het wenselijk om, in overleg met de Dorpsraad, de mogelijkheden om tot een oplossing van de actuele problematiek te komen, goed in beeld te brengen. In de bestuursovereenkomst MMM zit een clausule die ons de ruimte biedt een nieuwe invulling aan een project te geven. Daarom zien wij het als een kans om in overeenstemming met de omgeving de beste mogelijkheden te benoemen. Zodat het geld verstandig geïnvesteerd wordt en de impuls aan leefbaarheid maximaal is. Ik wil benadrukken dat dit een denkrichting is, en dat hier geen besluit aan ten grondslag ligt."