Nieuws 2011

Nieuws 2011

Moerdijk gaat de haalbaarheid onderzoeken van de ontwikkeling van het stationsgebied Lage Zwaluwe. De ontwikkeling - een van de deelplannen van Moerdijk MeerMogelijk - beoogt een transferium en hoogwaardige......

Begin van dit jaar heeft de gemeente Moerdijk de gronden van Leijten Transport BV aangekocht. Woensdag 29 juni vindt de overdracht van het terrein aan de Schansweg in Klundert plaats....

Onder de vlag van Moerdijk MeerMogelijk werken de provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk samen, aan het project noordelijke randweg Zevenbergen. De Noordelijke randweg moet een nieuwe verbinding......

Voor de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) wordt door de provincie Noord-Brabant een provinciaal inpassingsplan (vergelijkbaar met een bestemmingsplan) opgesteld. In een Startnotitie......

Het Moerdijkse college van B en W heeft in het kader van Moerdijk MeerMogelijk een functionele analyse laten maken voor het Stationsgebied Lage Zwaluwe. Uit de analyse blijkt dat het stationsgebied drie......

Op 22 februari hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het ruimtelijk ontwerp voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) vastgesteld. Het park van 150 hectare komt direct ten zuiden van het knooppunt......

De gemeente Moerdijk heeft de gronden aangekocht van Leijten Transport BV aan de Schansweg in Klundert. De bedrijfsvoering van het transportbedrijf zorgde voor verkeersonveiligheid en geluidshinder......

De gemeente Moerdijk heeft de gronden aangekocht van Leijten Transport BV, gelegen aan de Schansweg in Klundert. Beide partijen zijn dit in goed overleg overeengekomen. Onder de vlag van Moerdijk......