Haalbaarheidsonderzoek stationsgebied Lage Zwaluwe

Geplaatst: 1-11-2011

Moerdijk gaat de haalbaarheid onderzoeken van de ontwikkeling van het stationsgebied Lage Zwaluwe. De ontwikkeling - een van de deelplannen van Moerdijk MeerMogelijk - beoogt een transferium en hoogwaardige bedrijvigheid. Allereerst worden de randvoorwaarden bepaald voor de inrichting van het gebied en wordt de financiële haalbaarheid van het plan onderzocht.

Impuls stationsgebied

De ontwikkeling van Stationsgebied Lage Zwaluwe is gericht op het beter benutten van de ruimte en de locatie in te richten met bedrijven. Het college stemde deze week in met een startdocument waarin beschreven wordt hoe er tot een maatschappelijke en financieel haalbare ontwikkeling gekomen kan worden. Het startdocument wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Vervolgens start het haalbaarheidsonderzoek en wordt het plan voor de ruimtelijke indeling gemaakt met daarbij de randvoorwaarden. Volgens de planning van het startdocument is de haalbaarheidsstudie klaar in november 2012.

Drie passende functies

De belangrijkste kansen voor het stationsgebied Lage Zwaluwe komen voort uit de strategische ligging aan de A16 en het spoor, de relatie met het aan te leggen Logistiek Park Moerdijk (LPM) en het havengebied.In de haalbaarheidsstudie worden drie mogelijkheden voor het stationsgebied bekeken.

Als eerste als transferium (een op- en overstapplaats tussen auto, trein en bus) dat aansluit op het LPM, het havengebied en de rest van de gemeente. En dat een knooppunt vormt voor personenvervoer naar de Randstad, Breda en over de grens. Zo'n transferium biedt ook plaats voor bijvoorbeeld een restaurant of hotel- en congresfaciliteiten. En natuurlijk voor voldoende parkeervoorzieningen.
De tweede mogelijkheid is een duidelijke verbinding met het LPM door logistieke supportdiensten een plek te bieden. Het gaat dan om diensten zoals uitzendbureaus en onderhoudsbedrijven, maar ook financiële of marketingdiensten.

Een derde mogelijke functie voor het stationsgebied is hoogwaardige bedrijvigheid, waarbij de nadruk ligt op het creëren van arbeidsplaatsen, efficiënt grondgebruik (door bijvoorbeeld meerlaags te bouwen) en optimaal gebruik van de gunstige ligging.