Overdracht gronden Leijten BV Klundert

Geplaatst: 28-6-2011

Begin van dit jaar heeft de gemeente Moerdijk de gronden van Leijten Transport BV aangekocht. Woensdag 29 juni vindt de overdracht van het terrein aan de Schansweg in Klundert plaats.


"Binnen het parapluproject Moerdijk MeerMogelijk werken we samen met provincie en Rijk aan de leefbaarheid en de economische ontwikkeling in onze gemeente. Met de overdracht van het terrein van transportbedrijf Leijten wordt de eerste mijlpaal voor Moerdijk MeerMogelijk concreet", aldus wethouder Louis Koevoets. De planning van Moerdijk MeerMogelijk strekt zich uit tot 2025. Deze aankoop is één van de eerste zichtbare resultaten.

Rustiger en veiliger

Transportbedrijf Leijten was 70 jaar in Klundert gevestigd. Sinds 1976 was het bedrijf aan de Schansweg te vinden. Begin mei is het bedrijf verhuisd naar de Borchwerf in Roosendaal. Directeur Henk Leijten spreekt van "een frisse start met meer ruimte voor op- en overslag". De verhuizing van transportbedrijf Leijten betekent rustiger en veiliger wonen in Klundert.

In de Structuurvisie zijn de eerste bouwstenen gelegd voor een toekomstige ontwikkeling. Er wordt ingezet op een gedeeltelijke herstructurering en transformatie. Een goede overgang tussen woon- en werkgebieden is daarbij een belangrijk uitgangspunt.