Aankoop Wolst rond

Geplaatst: 12-11-2012

De gemeente Moerdijk koopt het perceel van de betoncentrale Wolst in aanloop naar de ontwikkeling van de Noordrand Zevenbergen, een van de plannen van Moerdijk MeerMogelijk. Het vertrek van Wolst vermindert de geluids- en verkeersoverlast.

Aankoop

De gemeente is al sinds 2007 in gesprek met de firma Wolst over de verplaatsing van de betonmortelcentrale aan de Schansdijk in Zevenbergen. Vandaag sloten de gemeente en de firma Wolst, inmiddels overgegaan in Dyckerhoff-Basal Betonmortel, een koopovereenkomst. Daarin staat vastgelegd dat het bedrijf de grond uiterlijk 1 januari 2016 overdraagt aan de gemeente. Dyckerhoff-Basal heeft dus nog even de tijd om te bepalen wat zij gaat doen in de toekomst. In ieder geval staat vast dat zij haar Brabantse klanten gewoon zal blijven voorzien van betonmortel.

Moerdijk MeerMogelijk

De verplaatsing is in 2009 onderdeel geworden van de gebiedsontwikkeling Moerdijk MeerMogelijk. Daarin is opgenomen dat op basis van de komst van het Logistiek Park Moerdijk, de gemeente afdrachten krijgt die ze kan gebruiken voor verschillende leefbaarheidsprojecten. De aankoop van onder meer Wolst is daar een onderdeel van. Zevenbergen wordt veiliger en aantrekkelijker om te wonen en te leven als Wolst en Caldic (aangekocht in 2010) verplaatst worden. De geur-, geluid- en verkeersoverlast wordt minder en de veiligheid neemt toe.

Noordrand

Door de aankoop van zowel Caldic als Wolst kan de gemeente een volgende stap zetten in de ontwikkeling van de Noordrand van Zevenbergen, waar ook de aanleg van de noordelijke randweg onder valt. Door provincie en gemeente nadere afspraken vastgelegd in het plan van aanpak 'Noordelijke randweg Zevenbergen'. Momenteel vindt het onderzoek in het kader van de milieueffectrapportage hiervoor plaats.