Aanpak Waterfront Moerdijk in de steigers

Geplaatst: 8-11-2012

Het college van Moerdijk is deze week akkoord gegaan met een Plan van Aanpak om het gebied rond het haventje van het dorp Moerdijk - beter bekend als Waterfront Moerdijk - te herontwikkelen. Het gebied wordt in drie deelgebieden gefaseerd aangepakt. De haven en de westelijke oever zijn daarbij als eerste aan de beurt. Voor de oostelijke oever gaat de gemeente in overleg met de inwoners van het dorp.

Waterfront Moerdijk: wonen en verblijven aan het water

Bij het dorp Moerdijk ligt een haven, momenteel grotendeels in gebruik voor de beroepsvaart. Het gebied heeft nu een weinig aantrekkelijke uitstraling en de aanwezige bedrijven veroorzaken geluids- en verkeershinder. Het plan is om, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Moerdijk MeerMogelijk, het Waterfront te herontwikkelen en sfeervoller te maken. Woningbouw, recreatie en kleinschalige bedrijvigheid gericht op het water zijn daarbij de bouwstenen.

Deelgebieden

Het college legt het Plan van Aanpak in december voor aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad er mee instemt kan de planvoorbereiding worden uitgevoerd. Het plan is opgedeeld in drie deelgebieden die afzonderlijk ontwikkeld kunnen worden. In eerste instantie wordt de haven, deelgebied 1, inclusief kades, steigers en de direct omliggende openbare ruimte opgeknapt. In dit eerste deelgebied wordt op korte termijn gestart met de werkzaamheden (vanaf 2013).

In tweede instantie wordt de westelijke oever, deelgebied 2, ontwikkeld. Naast een versterking van het natuurgebied de Appelzak, is het de bedoeling dat op de westelijke oever woningen gebouwd worden - tussen de 40 en de 60 woningen - in het goedkope en middendure segment. De woningen krijgen een duidelijke relatie met het water en de haven. Hiervoor wordt in 2014 een haalbaarheidsonderzoek afgerond.

De plannen voor de oostelijke oever, deelgebied 3, worden doorgeschoven en meegenomen in de ontwikkeling van het gebiedsplan Moerdijk (naar verwachting 2014). Daarbij krijgen vertegenwoordigers en inwoners van de kern Moerdijk nadrukkelijk een stem in de invulling van plannen en de besteding van budgetten.

Historie

De ontwikkeling van het Waterfront kent een lange geschiedenis. Al in 1998 kwamen de eerste plannen op tafel. Tot nu toe zonder succes. Het meest recente plan dateert van 2008 en is als ingrediënt gebruikt voor de gebiedsontwikkeling Moerdijk MeerMogelijk. Door de crisis en de veranderende woningmarkt bleek dat plan geen haalbare kaart en moest de gemeente terug naar de tekentafel. De ambitie om woningbouw aan het water te realiseren en bedrijvigheid op de oostelijke oever uit te kopen, moest teruggeschroefd worden. Het huidige Plan van Aanpak sluit aan bij dit ambitieniveau, en zorgt voor een flinke leefbaarheidsimpuls voor het Waterfront en de kern Moerdijk.