Gemeente pakt sluipverkeer Zevenbergschen Hoek aan

Geplaatst: 27-3-2012

De gemeente Moerdijk gaat het sluipverkeer door de kern Zevenbergschen Hoek aanpakken. Eerder werd de aankoop van het voormalige campinaterrein beoogd. Daarmee zou het vrachtverkeer van en naar de bedrijven aan de Bloemendaalse Zeedijk verdwijnen en leefbaarheid verbeteren. Uit verkeersonderzoek blijkt dat de overlast in Zevenbergschen Hoek meer te wijten is aan het sluipverkeer van en naar de A16.

Impuls leefbaarheid Zevenbergschen Hoek

De inwoners van Zevenbergschen Hoek ondervinden overlast van transport- en sluipverkeer in hun dorp. Als onderdeel van Moerdijk MeerMogelijk wil de gemeente daar iets aan doen. Eerder was hiervoor de verwerving van de bedrijven op het voormalige Campinaterrein aan de Bloemendaalse Zeedijk in beeld. Het doel daarvan was het reduceren van de overlast (trillingen, geluid, verkeersonveiligheid) als gevolg van het (vracht)verkeer dat door de kern rijdt. 

Sluipverkeer A16

Uit verkeersonderzoek blijkt dat de overlast in Zevenbergschen Hoek meer te wijten is aan het sluipverkeer van en naar de A16. Veel verkeer neemt nu met name tijdens de spits de route door de Driehoefijzersstraat en Hoofdstraat, wat voor veel overlast en onveilige situaties zorgt. Daarnaast blijkt dat het vrachtverkeer van en naar het Campinaterrein veel minder door de kern rijdt dan verwacht. Het vrachtverkeer van en naar de Bloemendaalse Zeedijk volgt hoofdzakelijk de route via de Vlijt. 

Efficiënt investeren

Om de kwaliteitsimpuls in de leefbaarheid in Zevenbergschen Hoek een zo groot mogelijk effect te geven, ligt het voor de hand om daar te investeren waar de bijdrage in de leefbaarheid het grootst is en de meeste inwoners er profijt van hebben. De gemeente heeft daarom besloten om niet over te gaan tot aankoop van de bedrijven op het voormalig Campinaterrein aan de Bloemendaalse Zeedijk, maar in te zetten op verkeersmaatregelen. Het sluipverkeer van personenauto's en vrachtverkeer door het centrum van Zevenbergschen Hoek wordt geminimaliseerd en de ontsluiting van het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk via de Vlijt wordt verkeersveiliger gemaakt.

Momenteel onderzoekt de gemeente welke concrete maatregelen het beste zijn om de overlast terug te brengen. Op basis daarvan wordt een keuze gemaakt voor de toekomstige inrichtingsmaatregelen.