Notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke randweg Zevenbergen ter inzage

Geplaatst: 28-11-2012

Onder de vlag van Moerdijk MeerMogelijk werken de Provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk samen aan het project Noordelijke randweg Zevenbergen. De Noordelijke randweg moet een nieuwe verbinding leggen tussen de Oostrand en de huidige provinciale weg N285 ter hoogte van sportpark De Knip.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Voor de realisatie van de Noordelijke randweg Zevenbergen is de notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Dit is de eerste stap in de procedure die moet leiden tot het opstellen van een Milieueffectrapport (MER). Het MER is bedoeld om de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het milieu zichtbaar te maken.

De notitie ligt vanaf 29 november 2012 tot en met 9 januari 2013 in het gemeentehuis in Zevenbergen, bij de Receptie, ter inzage. Daarnaast kunt u de notitie ook hier inzien.

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen op de te onderzoeken varianten en milieuaspecten. De zienswijze moet worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Ook wordt advies ingewonnen bij de Commissie voor de m.e.r.. De zienswijzen en het advies van die Commissie worden betrokken bij het daadwerkelijke onderzoek naar de milieuaspecten, het MER.

Informatiebijeenkomst

Om belangstellenden zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van deze notitie wordt op 11 december 2012 in het gemeentehuis in Zevenbergen een informatiebijeenkomst gehouden. De aanvang van die bijeenkomst is 19.30 uur.