Voorontwerp bestemmingsplan en concept milieueffectrapportage Logistiek Park Moerdijk

Geplaatst: 23-5-2012

In 2009 tekenden het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk de bestuursovereenkomst ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk', ook bekend als Moerdijk MeerMogelijk. Onderdeel van deze brede integrale gebiedsontwikkeling is de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk. Om de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk planologisch mogelijk te maken, stelt de provincie een inpassingsplan op. Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan.

Op 15 mei hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant het voorontwerp inpassingsplan vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. U kunt het voorontwerp inpassingsplan en het bijbehorende concept milieueffectrapport van donderdag 24 mei 2012 tot en met woensdag 4 juli 2012 vinden op www.brabant.nl/logistiekparkmoerdijk. Daar staat aangegeven hoe u kunt reageren op de plannen. U kunt de plannen inzien op het provinciehuis in Den Bosch, op het gemeentehuis in Zevenbergen, in gemeenschapshuis De Ankerkuil in Moerdijk, gemeenschapshuis De Zevensprong in Zevenbergschen Hoek en op het kantoor van het Havenschap Moerdijk.

Informatiemarkt
Op 25 juni vindt er een informatiemarkt plaats over het LPM. Iedereen is hierbij van harte welkom. De markt vindt plaats van 17.00 uur tot 21.00 uur in Hotel Restaurant De Gouden Leeuw, Moerdijkseweg 1, 4765 SJ in Zevenbergschen Hoek.


Klik hier voor de publicatietekst van de kennisgeving van de ter inzagelegging van het voorontwerp inpassingsplan en concept milieueffectrapportage Logistiek Park. Moerdijk