Informatiecentrum over plannen Logistiek Park Moerdijk

Geplaatst: 23-6-2014

Belanghebbenden en andere geïnteresseerden die meer willen weten over de plannen voor Logistiek Park Moerdijk kunnen binnenkort terecht bij een informatiecentrum in het kantoor van het Havenschap Moerdijk (Plaza 3, Moerdijk).

Er is een provinciaal inpassingsplan gemaakt om de ontwikkeling van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk mogelijk te maken. Het plan biedt ruimte aan ongeveer 142 hectare logistieke kavels met bijbehorende (openbare) voorzieningen.
Hiervoor zijn ook milieueffectrapportages (MER) opgesteld. In deze MER-rapportages zijn de gevolgen van het logistieke bedrijventerrein voor het fysieke milieu zichtbaar gemaakt.

Tegelijkertijd ligt ook een ontwerp exploitatieplan ter inzage. Een exploitatieplan is wettelijk verplicht en regelt de verdeling van de kosten in een gebiedsontwikkeling.

Ter inzage

De MER-rapportages zijn bijlagen bij het inpassingsplan en liggen nu, gelijktijdig met de plannen, tot en met woensdag 23 juli 2014 ter inzage. Gedurende deze periode is het informatiecentrum geopend in het kantoor van het Havenschap en kan iedereen bij Gedupteerde Staten van de Provincie Noord-Brabant zienswijzen indienen over de plannen.

Openingstijden

Op vier dagen bent u van harte welkom om hier vrijblijvend in te lopen voor uw vragen over de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk. De openingstijden zijn:

  •  woensdag 25 juni van 15:00 tot 19:00 uur.
  • donderdag 26 juni van 10:00 tot 13:00 uur.
  • woensdag 2 juli van 15:00 tot 19:00 uur.
  • donderdag 3 juli van 10:00 tot 13:00 uur.

Buiten deze tijden kunt u het informatiecentrum ook op afspraak bezoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met de provincie Noord-Brabant (de heer F. Veurink, telefoon 073 - 681 2377).