Stand van zaken leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 27-2-2014

De inwoners van Zevenbergschen Hoek ondervinden overlast van transport- en sluipverkeer in hun dorp. Als onderdeel van Moerdijk MeerMogelijk wil de gemeente daar iets aan doen om zo het dorp een leefbaarheidsimpuls te geven. Het college heeft onderzoek laten verrichten naar de manier waarop de verkeersoverlast in Zevenbergschen Hoek kan worden beperkt en de verkeersveiligheid kan worden vergroot.

De resultaten daarvan zijn opgenomen in een verkeersstudie. In de studie worden de oplossingen benoemd waarmee de verkeersoverlast kan worden aangepakt en het bedrijventerrein veilig ontsloten kan worden. De uitwerking van deze oplossingen vindt in samenwerking met de omwonenden en overige belanghebbenden plaats.

Eind 2013 is er in de vergadering van de commissie Fysieke Infrastructuur gesproken over de voortgang van de uitwerking van de verkeersstudie Zevenbergschen Hoek. Op verzoek van de commissie heeft het college van B en W de stand van zaken in een aanbiedingsbrief samengevat. Deze brief is eerder dit jaar aangeboden aan de gemeenteraad.