Voortgang Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 27-10-2016

De Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek bevat verkeersmaatregelen op drie verschillende routes: I Hoge Zeedijk - Gelderseweg, 2 De Vlijt - Bloemendaalse Zeedijk & 3 Driehoefijzersstraat - Hoofdstraat.

Door de verkeersmaatregelen minimaliseren we het sluipverkeer van en naar de Rijksweg A16 dat nog veelal door de Driehoefijzersstraat - Hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek heen rijdt. Verder maken we de wegen van en naar het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk via De Vlijt veiliger.

We voeren de werkzaamheden in twee fasen uit.

In de eerste fase zijn op de Hoge Zeedijk - Bloemendaalse Zeedijk (route 1) en De Vlijt (route 2) de met de kern Zevenbergschen Hoek afgesproken verkeersmaatregelen getroffen.

Tweede fase

De tweede fase, het herinrichten van de doorgaande route Driehoefijzersstraat - Hoofdstraat wordt nu opgestart met het definitief maken van het ontwerp dat in 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Wat we daar precies gaan doen is ook afhankelijk van het effect van de verkeersmaatregelen van de eerste fase op het sluipverkeer. Dat wordt gemeten in november.

Vervolgens bespreken we met de bewoners van Zevenbergschen Hoek het definitieve ontwerp voor de doorgaande route. Na het uitwerken van de ontwerpen, een akkoord van de gemeenteraad en de aanbesteding zullen de werkzaamheden starten. Dat zal naar verwachting direct na de zomer van 2017 zijn.

Tijdelijke maatregel

Met de inwoners van Zevenbergschen Hoek wordt bekeken of er in de tussentijd tijdelijke maatregelen mogelijk en nodig zijn om het sluipverkeer te weren op route 3.