Start voorbereidende werkzaamheden Noordelijke Randweg Zevenbergen

Geplaatst: 2-10-2018

De provincie Noord-Brabant heeft de opdracht voor de contractvoorbereiding voor de aanleg van de Noordelijke Randweg gegund aan een ingenieursbureau. Hiermee kan gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden zoals grondonderzoeken en het verfijnen van het wegontwerp.

In september is Royal Haskoning DHV aan de slag gegaan met de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om tot een contract te komen dat in de markt gezet kan worden om uiteindelijk een aannemer te vinden die de weg daadwerkelijk aan gaat leggen. Hiervoor worden in het najaar verschillende onderzoeken verricht op het gebied van explosieven, archeologie, bodem en kabels en leidingen. Een aantal van deze onderzoeken worden op locatie verricht. Daarnaast gaat het ingenieursbureau het wegontwerp verder verfijnen conform de eisen en wensen die vanuit de belanghebbenden partijen worden ingebracht.

Planning & vervolg

Zodra de voorbereidende werkzaamheden en de planologische procedure is afgerond, wordt gestart met de aanleg van de nieuwe provinciale weg. Op het moment dat die in gebruik is genomen, kan de oude provinciale weg N285 worden ‘afgeschaald', dat wil zeggen dat de weg wordt ingericht als een gemeentelijke weg. Die nieuwe inrichting en de bijbehorende ontwikkeling van het gebied ‘Zevenbergen-Noord' dat dan binnen de Noordelijke randweg valt, wordt ook herontwikkeld. Dit is verwoord in de gebiedsvisie Zevenbergen Noord.

Groei en betere doorstroming

De aanleg van de Noordelijke Randweg Zevenbergen is een belangrijk onderdeel van de groeiambities van de gemeente Moerdijk. De nieuwe randweg moet straks zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer in en rond Zevenbergen. Maar de weg biedt ook kansen voor de ontwikkeling van het centrum van Zevenbergen en het gebied Zevenbergen Noord. De aanleg van de Noordelijke Randweg is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk.