Start herinrichting gebied ten zuiden van de Appelzak

Geplaatst: 24-7-2019

Havenbedrijf Moerdijk gaat binnenkort aan de slag met herplanting van bomen in het gebied ten zuiden van de Appelzak. Deze herplant is nodig, omdat bij de voorbereidende werkzaamheden voor het Logistiek Park Moerdijk enkele bomen zijn gekapt. Uiterlijk in het voorjaar van 2020 dient het havenbedrijf hiervoor bomen terug te planten in het gebied ten zuiden van de Appelzak.

Bewoners denken mee

Over de precieze inrichting van het gebied ging het havenbedrijf op 2 juli jl in gesprek met inwoners van het dorp Moerdijk. Zo'n 20 aanwezigen deelden hun ideeën. Niet alleen over het soort en de plaats van de bomen, maar ook over eventuele wandelpaden, poelen en picknickplekken.

Werkgroep aan de slag

Zes enthousiaste dorpsbewoners buigen zich de komende tijd over de ingediende ideeën. Samen met een landschapsarchitect werken zij de plannen verder uit.

Meer informatie

20190702 - Presentatie inwonersavond Appelzak-Zuid