Geen schoorstenen maar schelpenpaden voor dorpshaven Moerdijk

Geplaatst: 10-6-2020

Na ruim tien jaar is de kogel door de kerk: de gemeente Moerdijk koopt een gebied van drie hectare grond aan de westelijke oever van de dorpshaven Moerdijk. Het terrein is nu in bezit van Ballast Nedam. Met de aankoop is het risico op de komst van bedrijven geweken. De gemeente wil de haven in de toekomst recreatief aantrekkelijker maken.

De gemeente heeft al jaren de wens om de dorpshaven van Moerdijk aantrekkelijker te maken. Voor de westelijke oever betekent dat een omschakeling van bedrijvigheid naar recreatie. In 2008 kocht de gemeente daarom de helft van de zes hectare bedrijfsgrond ter plekke. De andere drie hectare (het voormalige terrein van houthandel Gooskens) is in dezelfde periode door Ballast Nedam gekocht. Gemeente en Ballast Nedam wilden samen aan de slag in het gebied maar kwamen er uiteindelijk niet uit. Het braakliggend terrein bleef in handen van Ballast Nedam.

Overeenstemming

Wethouder Dingemans: "Wij wilden de grond nog steeds overnemen maar niet tegen elke prijs. Er is in al die jaren heel wat water naar het Hollands Diep gevloeid maar gelukkig hebben we nu overeenstemming bereikt. Met de aankoop van de grond zorgen we er definitief voor dat bedrijven zich niet in het gebied kunnen vestigen. Daarmee is ook de mogelijke overlast die hiermee gepaard kan gaan van de baan. Ik ben heel blij dat ook onze gemeenteraad bereid is de ambitie door te zetten."

Kosten

Het geld voor de totale zes hectare bedrijfsgrond moet uiteindelijk uit deze zogenaamde LPM-gelden komen. De gemeente krijgt die gelden als het Logistiek Park Moerdijk onherroepelijk wordt. Daarover neemt de Raad van State naar verwachting binnen enkele maanden een besluit.

Toekomstplannen

"Als alle seinen op groen staan, wil de gemeente de haven in zijn geheel vernieuwen en het gebied een recreatieve invulling geven. In overleg met de inwoners van het dorp Moerdijk hebben we hiervoor al prachtige ideeën liggen. Hopelijk kunnen we hier snel mee aan de slag", besluit wethouder Brummans.