Nieuws 2007

Nieuws 2007

maandag 13 november 2017

De gemeente Moerdijk is met de Stichting Surplus overeengekomen om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een wens van inwoners die in het plangebied wonen......

woensdag 11 juli 2007

De ministers Cramer van VROM en Van der Hoeven van Economische Zaken geven gehoor aan de wens van de Tweede Kamer om te wachten met ondertekening van de intentieovereenkomst over de gebiedsontwikkeling Moerdijk,......

dinsdag 15 mei 2007

De komst van een logistiek park binnen de gemeentegrenzen kan 9.000 arbeidsplaatsen opleveren. Dat blijkt uit de in opdracht van het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk uitgevoerde studie......