Wat is circulaire economie?

In een circulaire economie staat het hergebruik van grondstoffen centraal. Zo zorgen we voor minder schaarste aan grondstoffen en dragen we bij aan een beter milieu.