Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost

Al geruime tijd werkt TenneT samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost tussen Tilburg en Borssele. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande verbinding vol zit (maximale capaciteit) en omdat stroom van windparken op zee afgevoerd moet worden. Zonder de nieuwe hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening ontstaan. De verwachting is dat de verbinding in 2030 in gebruik wordt genomen.

De lijn loopt in de gemeente Moerdijk via de lijn: Standdaarbuiten, noordkant Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek.

Dit project is inmiddels in de fase van vergunningverlening beland. De bouw zal binnenkort starten.

Meer informatie