Nieuw 380/150kV - station Moerdijk

Bedrijven op het haven- en industrieterrein moeten in de toekomst minder afhankelijk zijn van fossiele energie. Dat kan door processen te elektrificeren. Om dat mogelijk te maken, is een nieuw 380/150kV-station bij Moerdijk noodzakelijk. Zonder dit station kan onder andere Shell haar productie niet voldoende verduurzamen en halen we doelstellingen zoals het terugbrengen van CO2 uitstoot niet. Daarnaast kan dit nieuwe station een bijdrage leveren in het terugdringen van transportschaarste op het elektriciteitsnet in onze regio.