Landelijke ontwikkelingen

Nederland wil stoppen met de uitstoot door fossiele energie in 2050. Gaandeweg gaan we minder aardgas gebruiken en meer energie van zon en wind. Om die energie over Nederland te verspreiden zijn extra kabels essentieel. Een toenemend gebruik van waterstof en nieuwe vormen van warmte, brandstof en elektriciteit vragen bovendien ruimte.

Om al deze nieuwe onderdelen van de energiehoofdstructuur in goede banen te leiden, coördineert het Bureau Energieprojecten de voorbereiding en vergunningverlening van grote energieprojecten. Een overzicht van alle ontwikkelingen, maar ook van de visies op ontwikkelingen in de toekomst, vindt u op onderstaande pagina.

Meer informatie: