Isoleren met subsidie

De gemeente Moerdijk werkt aan een subsidie voor isoleren. Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om een subsidiepot te maken met € 1,1 miljoen om slecht geïsoleerde koopwoningen in Moerdijk te verbeteren. Als de gemeenteraad op 30 mei 2024 instemt met het voorstel, wordt de regeling verder uitgewerkt. De subsidie is dan in het najaar van 2024 beschikbaar voor inwoners.

De subsidiepot is specifiek bedoeld voor Moerdijkers met een slecht geïsoleerd koophuis (energielabel D, E, F of G). In de praktijk zijn dat woningen waarvan minimaal 2 ‘bouwdelen’ niet of slecht geïsoleerd zijn, bijvoorbeeld huizen zonder spouwmuur- en dakisolatie, of huizen met niet-geïsoleerde vloeren en enkel glas. De regeling is bedoeld voor mensen die maandelijks moeite hebben de energierekening te betalen – ook wel energiearmoede genoemd, en mensen met een risico daarop.

Zo veel mogelijk mensen helpen

Wethouder Bennie Blom: “Met de subsidie willen we woningeigenaren helpen die kwetsbaar zijn voor energiearmoede. Bijvoorbeeld ook mensen met schulden, of mensen die in aanmerking kwamen voor energietoeslag.” De subsidie is eenmalig en wordt niet gezien als inkomen. Daardoor kunnen ook mensen met een uitkering de subsidie ontvangen, zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van hun uitkering.

Details regeling worden uitgewerkt

Wie straks recht heeft op de subsidie, en hoeveel geld er per maatregel wordt verstrekt, wordt verder uitgewerkt als de gemeenteraad met het voorstel instemt. De subsidie is in principe beschikbaar tot eind 2026, maar verlengen is mogelijk. Voor huurhuizen is er geen gemeentelijke subsidie: om die huizen te verbeteren, zijn de woningcorporaties als eigenaar aan zet.