Kan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne effect hebben op mijn toeslagen of gemeentelijke belastingen?

We weten nog niet precies hoe door de Nederlandse overheid zal worden omgegaan met particuliere opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Op korte termijn hoeft u zich geen zorgen te maken. Langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen en inschrijving in de BRP kan op termijn wel effect hebben op toeslagen, uitkering en gemeentelijke belastingen. Het is daarom belangrijk dat u bij de verschillende instanties meldt dat u Oekraïense vluchtelingen opvangt en de laatste informatie goed in de gaten houdt.

Uit de Kamerbrief van 21 maart blijkt dat het uitgangspunt is dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen geen gevolgen heeft voor de hoogte van uitkeringen en gemeentelijke belastingen van gastgezinnen. Daarbij is van belang dat de uitkeringsinstantie en de gemeente het verblijf van de vluchtelingen aanmerken als ‘tijdelijk verblijf’. Het advies is om contact op te nemen met uw uitkeringsinstantie en de gemeente over het feit dat u vluchtelingen opvangt en om te zorgen dan hun verblijf bij u thuis niet verkeerd wordt uitgelegd. Dit is vooral belangrijk wanneer de Oekraïense vluchtelingen op uw adres worden ingeschreven in de BRP.

Uit de Kamerbrief van 6 april 2022 blijkt dat de overheid voorstelt om de opvang van Oekraïense vluchtelingen geen effect te laten hebbenop de toeslagen. Hiervoor willen zijn de wet wijzigen met terugwerkende kracht. Deze wetswijziging moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer, dus het is nog niet zeker. Tot die tijd heeft de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne mogelijk effect op je toeslagen.

Zie voor meer informatie de handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) met informatie voor gastgezinnen.

Het is belangrijk dat u bij de verschillende instanties meldt dat u vluchtelingen uit Oekraïne opvangt en de laatste informatie goed in de gaten houdt via o.a. de website van de rijksoverheid.