Situatie Oekraïense vluchtelingen in Nederland

In tegenstelling tot vluchtelingen uit andere herkomstlanden dan Oekraïne, hoeven vluchtelingen uit Oekraïne in principe geen asiel aan te vragen. Zij mogen visumvrij reizen door de gehele Europese Unie. Maar ze hebben wel opvang nodig. En andere noodzakelijke voorzieningen zoals medische zorg, eten en kleding. Daarom wordt nu nagedacht over welke verblijfstitel zij gaan krijgen, en welke rechten en plichten daarbij horen. De overheid werkt nu hard aan een oplossing voor de juridische en beleidsmatige vraagstukken die door de komst van Oekraïense vluchtelingen zijn ontstaan.