Riolering en wateroverlast

Melding doen, riool verstopt, wateroverlast, rioolaansluiting aanvragen.

Lees verder

Bij acuut gevaar belt u de brandweer via 112, als er geen acuut gevaar is neemt u contact op met de gemeente.

Wat u kunt doen als uw riool verstopt is.

Verschillende instanties hebben een taak in het 'waterbeheer'. Hier leest u wie wat doet.

Is uw woning niet aangesloten op de riolering? De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw vanaf uw perceelgrens op het openbare rioolstelsel.

De uitgangspunten van de gemeente Moerdijk op het gebied van riolering.