Stankoverlast door riolering

Maak gebruik van het online meldingsformulier of bel: 14 0168. Daarnaast kunt u met meldingen over stank, geluid, bodem- verontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder (met name van bedrijven), 24 uur per dag en zeven dagen per week terecht bij de milieuklachtenlijn van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: Telefoon 013 2060500.

Een rioollucht in huis

Bel eerst een loodgieter, deze kan voor u vaststellen wat het probleem is.

Een rioollucht op straat

Na rioleringswerkzaamheden in de straat kan er tijdelijk een rioollucht blijven hangen. Deze zal na een paar dagen wegtrekken. Als de stank langer dan twee dagen aanhoudt doe dan een melding. 

Bij droog weer kan het 'stankslot' van de kolk droog staan. Kolken zijn roosters in de weg die voor de afvoer van regenwater van de straat zorgen. Gooi een emmer water in de kolk en meld het als na twee dagen de stank niet weg gaat. 

Het openbaar water stinkt

Stinkt de sloot of gracht bij u in de buurt? Dit kan meerdere oorzaken hebben. Als u het meldt kan de beheerder langskomen om de oorzaak te achterhalen.