Aankondiging bodemonderzoeken voor de 380 kV hoogspanningsverbinding

Geplaatst: 11-11-2019

Voor de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg moeten op verschillende locaties bodemonderzoeken worden uitgevoerd. Dit zijn onderzoeken voor onder andere mastlocaties en werkterreinen. De voorbereidingen van de onderzoeken worden uitgevoerd nadat er gesprekken hebben plaatsgevonden met grondeigenaren en gebruikers. 

Vooruitlopend op deze onderzoeken zijn voor het aanbestedingsproces (keuze voor een aannemer) algemene gegevens nodig over de bodemopbouw in het gebied. Hiervoor wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevens. Voor sommige gebieden, ook in Moerdijk, zijn aanvullende gegevens nodig. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in opdracht van TenneT. De onderzoeken vinden plaats op locaties in de nabijheid van de tracés en zo veel als mogelijk op publieke gronden langs openbare wegen.  Ze staan gepland in november. Het betreft de volgende onderzoeken:

  • Diepe sondering: met behulp van een sondeerwagen wordt er één diepe sondering uitgevoerd. Na afloop wordt het gat weer afgedicht.
  • G-waarde onderzoek: met behulp van een boorwagen wordt er een boring gemaakt en wordt er van iedere meter een grondmonster getrokken. Na afloop wordt het gat weer afgedicht.

De onderzoeken zullen in de wegberm plaatsvinden. Er zullen daarom geen wegafsluitingen noodzakelijk zijn. Normaliter kan het onderzoeksbureau de betreffende onderzoeken in 1 of 2 dagen afronden. De onderzoeken zullen in de komende 2 á 3 weken worden uitgevoerd. 

Voor vragen kunt u terecht bij TenneT: Zuid-West 380 kV.