Cruisesteiger Willemstad: zes vragen & antwoorden

Geplaatst: 10-4-2020

Er komt definitief geen nieuwe cruisesteiger in Willemstad. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Wethouder Danny Dingemans geeft antwoord op een aantal vragen.

Waarom een nieuwe cruisesteiger?
“De riviercruiseschepen meren nu aan en af bij de kade in de monding van de stadshaven in Willemstad. Omdat deze vorm van toerisme populair is, doen steeds meer schepen Willemstad aan. De schepen worden daarnaast ook nog eens langer en breder. Er blijft dus minder ruimte over voor de doorgang van pleziervaartuigen. Daarom gingen gemeente en rederijen op zoek naar een nieuwe aan- en afmeerplek. In eerste instantie viel het oog op een locatie tussen de beide jachthavens, achter de erebegraafplaats. Omdat de inwoners van Willemstad die plek niet zagen zitten, zijn we verder gaan zoeken. In 2018 kwam de locatie ten oosten van de gemeentelijk jachthaven, in overleg met de stadstafel, als beste uit de bus. Er is een intentieovereenkomst gesloten met de cruise-ondernemer RSR Schiffart AG uit Zwitserland en de plannen zijn verder uitgewerkt.” 

Niet alleen een nieuwe steiger toch?
"Klopt, bedoeling was om niet alleen een aanlegsteiger te maken, maar ook een parkeerplaats voor onder meer de gebruikers van de jachthaven. En een fiets/voetbrug langs de Oostbeer om de vesting vanaf de Oostdijk toegankelijk te maken. Op die manier sla je meerdere vliegen in één klap: niet alleen voordeel voor de recreatiesector, maar ook winst voor de bewoners van Willemstad. Iedereen is immers gebaat bij een goede balans tussen het wonen en leven in de vesting Willemstad en het toeristisch aanbod.” 

Maar dat gaat dus allemaal niet door?
“Juist, het college besloot op 7 april om te stoppen met het project.”

Zwicht het college nu voor de druk vanuit de inwoners?
"Zo wil ik me niet verhouden tot inwoners. Wij vinden als college nog steeds dat riviercruises een enorme kans bieden om toeristen naar West-Brabant te halen, maar je moet ook reëel zijn. We praten nu al jaren over de steiger. In overleg met de bevolking zijn we op de huidige locatie gekomen. Nu komen de inwoners van Willemstad daarop terug. We hebben naar de argumenten geluisterd. Los daarvan was het ook nog geen gelopen race. Je zit daar namelijk tegen Natura 2000 gebied aan. Dat betekent dat je verplicht bent om de natuur af te schermen met bijvoorbeeld een dijk. Ook was de bereikbaarheid van de steiger een aandachtspunt. Al met al kwamen we tot de conclusie dat het aanleggen van de steiger op deze plek geen realistische mogelijkheid is. Dan kunnen we onze energie beter in andere ontwikkelingen stoppen die wél haalbaar zijn.”

Wat betekent dit voor de toekomst?
“Een streep door het plan betekent méér dan afscheid nemen van een nieuwe steiger. Het beperkt de mogelijkheden om deze sector van het toerisme verder te ontwikkelen. Ten eerste blijven de cruiseschepen in de historische haven liggen: dat geeft druk in de haven, het zorgt voor een krappe doorgang voor de pleziervaart. Verder missen we kansen en subsidie die er waren door de samenwerking met Staatsbosbeheer, provincie en het waterschap. Zo valt de extra parkeergelegenheid voor de jachthavengebruikers in het water. Omdat die parkeerplaats als een soort ‘overloop’ voor het centrum zou gelden, blijft de parkeerdruk in het centrum gelijk. En komt er voorlopig geen brug langs de Oostbeer. Daarmee vervalt de fiets- en voetverbinding tussen de vesting en de oostzijde van de stad. Tot slot bestaat de kans natuurlijk dat riviercruise-ondernemers voor andere plaatsen kiezen om af- en aan te meren. Als dat gebeurt, zien de lokale ondernemers inkomsten wegvloeien. Ook kan de levendigheid in Willemstad tijdens daltijden dan afnemen. Dat brengen deze toeristen namelijk ook met zich mee.”  

Teleurgesteld?
“Nee, als een plan niet haalbaar blijkt dan accepteer ik dat als feit. We kijken hoe het nu verder gaat met riviercruises in Willemstad. We vinden het allemaal belangrijk dat toeristen meerwaarde hebben voor het gebied, dat zij helpen om voorzieningen in stand te houden. Onze ondernemers, met name in horeca en recreatie hebben het juist nu moeilijk en dus is het mijn overtuiging dat we zuinig moeten zijn op kansen die zich voor die sector aandienen. Daarom kijk ik vooruit en richt ik me op nieuwe economische kansen en mogelijkheden voor Willemstad.”