Verruiming Startersleningen

Geplaatst: 18-2-2021

Starters op de Moerdijkse koopwoningmarkt kunnen al 12 jaar een lening aanvragen bij de gemeente. Sinds eind 2019 geldt de regeling ook voor starters van buiten de gemeente Moerdijk. Om starters een extra steuntje in de rug te geven in tijden van stijgende huizenprijzen zijn de voorwaarden van de Starterslening verruimd. De maximale koop(-aanneem)som is verhoogd tot aan de NHG-grens

Wethouder Brummans: “De stijgende prijzen maken het er voor starters niet makkelijker op. Daarom hebben we de raad voorgesteld om het maximale bedrag van de koop(aanneem)som waarmee men in aanmerking komt voor een starterslening te verhogen naar de NHG-kostengrens. In 2021 ligt die op € 325.000 of € 344.500 wanneer energiebesparende maatregelen meegefinancierd worden. Het maximale bedrag lag voorheen op € 225.000.” Begin februari 2021 ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel. 

Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad de Starterslening in het leven geroepen. Sindsdien is dit in de gemeente Moerdijk een niet meer weg te denken instrument om koopstarters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koop(aanneem)som van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening is een lening waarover de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald wordt. De lening bedraagt maximaal € 40.000. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op moerdijk.nl/starterslening.