Op weg naar een levendig, bruisend dorpshart voor ‘De Fendert’, doet u mee?

Geplaatst: 9-3-2021

Ontmoeting en levendigheid zijn belangrijk voor de toekomst van Fijnaart en het dorpshart is daarbij de plek. Een dorpshart dat aantrekkelijker en gezelliger wordt en waar je graag komt en spontaan wilt blijven hangen. Fijnaart heeft echt behoefte aan nieuwe energie en aan een flinke stap naar voren. Een bruisend dorpsplein voor ‘De Fendert’ en goede voorzieningen, liefst dicht bij elkaar. Op donderdagavond 18 maart van 19:00 uur tot 21.00 uur is er online een vervolgbijeenkomst over het vitaal centrum voor Fijnaart. 

“Tijdens deze avond gaan wij met belangstellenden in gesprek over de vervolgvraag: hoe kunnen we een levendig, bruisend dorpshart voor ‘De Fendert’ organiseren en wat betekent dat voor de potentiële ontwikkellocaties?”, licht wethouder Danny Dingemans toe. Danny Dingemans: “Een duidelijk signaal uit de vorige online inloopbijeenkomst was dat de deelnemers het historisch centrum het meest geschikt vinden als huiskamer van Fijnaart.”  De avond op 18 maart ziet er als volgt uit:

19:00 uur - Aftrap door de wethouder
19:05 uur - Presentatie KuiperCompagnons (wat hebben we aan informatie, waar staan we nu en wat zijn de eerste ideeën voor de ontwikkelscenario’s?)
19:35 uur - Interactieve plenaire vragen/discussie
19:45 uur - Pauze
19:50 uur - Start deelgroep discussie (vragen aan deelnemers: hoe kunnen we een levendig, bruisend dorpshart organiseren en wat betekent dat voor de potentiële ontwikkellocaties?)
20:20 uur - Einde deelgroep discussie
20:25 uur - Plenaire terugkoppeling 
20:45 uur - Toelichting vervolgproces en ruimte voor vragen
21:00 uur - Einde bijeenkomst

Uw input is op 18 maart dus erg belangrijk. Hopelijk schuift u aan en denkt u mee.     

Aanmelden

U kunt zich voor deze inloopavond aanmelden via het e-mailadres: centrumontwikkelingfijnaart@moerdijk.nl. Als u zich heeft aangemeld ontvangt u z.s.m. een digitale uitnodiging met een instructie om deel te nemen.