Gemeente Moerdijk neemt deel aan landelijke inleveractie wapens

Geplaatst: 11-10-2021

De gemeente Moerdijk neemt in de Week van de Veiligheid deel aan de landelijke inleveractie van wapens. De inleveractie wordt landelijk georganiseerd voor alle gemeenten die zich hierbij willen aansluiten. Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun wapen in te leveren. De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 17 oktober.

“Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Ze zijn letterlijk levensgevaarlijk”,” zegt burgemeester Aart-Jan Moerkerke. “De laatste jaren zien we echter dat het wapenbezit in Nederland toeneemt, vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Dat is een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat ook in onze gemeente aandacht is voor dit thema. Via de inleveractie maken we bovendien onze gemeente weer een stukje veiliger.”

De landelijke inleveractie richt zich primair op steekwapens. Vooral het dragen van messen is immers populair onder de jeugd. Steekwapens, slag- en stootwapens kunnen straffeloos ingeleverd worden bij de politiepost in het gemeentehuis in Zevenbergen. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is dus geen risico dat men bestraft kan worden voor het wapenbezit.

Daarnaast is het ook mogelijk vuurwapens, munitie en explosieven in te leveren. Voor het inleveren van deze wapens moet een afspraak met de politie gemaakt worden via 0900 - 8844. De politie komt, in burgerkleding, thuis langs om het wapen op te halen. Van anoniem inleveren is dus geen sprake. Het bezit van deze wapens leidt in beginsel niet tot strafrechtelijke vervolging. Wel voert de politie onderzoek uit om te bepalen of het vuurwapen gebruikt is bij een misdrijf. In dat geval kan men alsnog als verdachte aangemerkt worden.

Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in de deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt. In totaal hebben zich meer dan 200 gemeenten aangemeld. De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.