Moerdijk onderzoekt: “hoe staat onze lokale democratie ervoor?”

Geplaatst: 6-9-2021

Moerdijk start deze maand een onderzoek naar wat inwoners vinden van het lokale bestuur en hoe het functioneert. Alle huishoudens krijgen een kaart met een link naar de website in de bus. Tussen 7 en 21 september kunnen ze inloggen en een online vragenlijst beantwoorden. Een afvaardiging van het gemeentebestuur gaat dan later dit jaar in alle 11 dorps- en stadskernen en het buitengebied van Moerdijk met inwoners in gesprek over de uitkomsten. Die uitkomsten en gesprekken zijn de basis voor actie- en verbeterpunten waarmee het gemeentebestuur in de volgende raadsperiode samen met inwoners aan de slag wil gaan.

Het onderzoek gaat niet alleen richting inwoners: ook gemeenteraadsleden, collegeleden en ambtenaren krijgen een uitnodiging om deel te nemen. De uitkomsten van het onderzoek vanuit de gemeentelijke organisatie en vanuit inwoners worden uiteraard gescheiden gepresenteerd. “Zo hopen we een zo compleet en eerlijk mogelijk beeld te krijgen van hoe onze lokale democratie ervoor staat en waar het misschien wringt”, legt burgemeester Aart-Jan Moerkerke uit. “We zien natuurlijk in heel Nederland dat het vertrouwen in de overheid over de hele linie onder druk staat. Ik hoop dat we met de uitkomsten van het onderzoek en straks de gesprekken met inwoners echt iets kunnen doen aan specifieke punten die voor Moerdijkers belangrijk zijn. Alleen zo kunnen we optimaal samenwerken en elkaars kracht benutten bij het maken van beleid en het nemen van besluiten.”

Quick Scan Lokale Democratie

Het onderzoek (de zogenaamde ‘Quick Scan Lokale Democratie’) is ontwikkeld door o.a. het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Inwoners zonder toegang tot internet kunnen een papieren vragenlijst afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. Het gaat om vragen zoals: ‘Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd?’, ‘Is dat duidelijk?’ en ‘Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of meewerken als zij dat willen?’

Vul de vragenlijst in op moerdijk.nl/mijnmening.