Onderzoek naar koopgedrag in Noord-Brabant en Randstad in september van start

Geplaatst: 22-9-2021

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang. Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Ook de gemeente Moerdijk neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

In september start dit grootschalige onderzoek. Het brengt in beeld waar mensen boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van voorzieningen.

Deelnemers gezocht

Wethouder Danny Dingemans van Moerdijk: ‘Met het onderzoek ontstaat meer inzicht in het consumentengedrag. Voor de vitaliteit van onze centra is dit inzicht van groot belang en kunnen wij ons beleid hierop aanpassen.’

In de week van 27 september start het veldwerk. In deze periode worden ook inwoners uit de gemeente Moerdijk uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 100 Horeca Cadeaukaarten van €25,- verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek 2021.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website https://www.kso2021.nl. Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Mailen kan naar info@kso2021.nl.