Heleen van Rijnbach formateur in Moerdijk

Geplaatst: 11-4-2022

De voorkeurscoalitie Onafhankelijk Moerdijk, VVD en Moerdijk Lokaal heeft Heleen van Rijnbach gevraagd om als formateur op treden. Zij heeft de opdracht aanvaard.

Op 7 april presenteerde Heleen van Rijnbach als informateur haar bevindingen. Daaruit bleek de combinatie Onafhankelijk Moerdijk, VVD en Moerdijk Lokaal de meest logische variant om mee verder te gaan. 

Formatiefase

Onder leiding van Heleen van Rijnbach gaat de voorkeurscoalitie nu verder met de formatiebesprekingen. Het maken van een bestuursakkoord op hoofdlijnen is onderdeel van deze fase. De formerende partijen zijn op zoek naar een bestuursakkoord dat een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak heeft. Ook de niet-coalitie partijen krijgen de mogelijkheid om hun punten/beleidsprioriteiten in te brengen.

Installatie

De verwachting is dat de installatie van de wethouders medio mei 2022 kan plaatsvinden, ervan uitgaande dat de risico-inventarisatie van de kandidaat-wethouders beschikbaar is.