Informatie over Zevenbergen Oost online

Geplaatst: 14-1-2022

Om tegemoet te komen aan de vraag naar woningen worden de komende jaren in bijna alle woonplaatsen binnen de gemeente nieuwe woningen gebouwd. In Zevenbergen wil de gemeente aan de slag met het bouwen van een nieuwe wijk: Zevenbergen Oost. Op moerdijk.nl/zevenbergenoost staan de eerste ideeën over de nieuwe wijk. Op 17 januari organiseert de gemeente een online informatiesessie. Op 3 februari besluit de gemeenteraad of de gemeente verder kan met het onderzoeken van de haalbaarheid van het project.

Het plan is om dichtbij het centrum en station een wijk te bouwen met een brede mix van zo’n 1.000 woningen: (sociale) huur en koop in verschillende prijsklassen. In het ontwerp van Zevenbergen-Oost komt veel aandacht voor water en groen, ook om ruimte te bieden aan een veranderend klimaat. De nabijheid van de Mark zorgt voor veel nieuwe recreatiemogelijkheden voor héél Zevenbergen. Een gebied waar het heerlijk wandelen en in de toekomst fietsen is.

Naast woningbouw moet er in de nieuwe wijk ook ruimte zijn voor maatschappelijke functies. Daarom is er ruimte gereserveerd voor een integraal kindcentrum, gemeenschapshuis en medisch centrum als spil in de wijk. Voor een goede bereikbaarheid van Zevenbergen Oost wordt de randwegstructuur van Zevenbergen compleet gemaakt door de Zuidrand door te trekken onder het spoor door richting de Afgebrande Hoef. In de wijk zetten we in op deelmobiliteit, fietsen en wandelen. Ook is het de bedoeling om te studeren op een voetgangers- en fietstunnel in de buurt van het station.

Als de raad positief beslist, gaan gemeente en ontwikkelaars in 2022 de eerste ideeën omzetten in een plan. Het is de bedoeling om eind 2024 te starten met de bouw van de nieuwe wijk.

Gemeenteraad: 20 januari en 3 februari

Op 20 januari bespreekt de gemeenteraad het startdocument in de commissie. In de raadsvergadering van 3 februari besluit de raad of de gemeente verder kan met het onderzoeken van de haalbaarheid van het project.

Informatie op moerdijk.nl/zevenbergenoost

Op www.moerdijk.nl/zevenbergenoost staat de visie op hoofdlijnen en een korte film. Iedereen die na het bekijken daarvan tips of suggesties heeft voor de plannenmakers kan die doorgeven. Ook kunnen belangstellenden zich aanmelden voor de klankbordgroep die wordt opgericht.

Online informatiesessie op 17 januari

Op maandag 17 januari organiseert de gemeente van 19.00 tot 20.00 uur een online informatiesessie over Zevenbergen Oost. De visie op hoofdlijnen wordt dan kort toelicht en er is ruimte voor het stellen van vragen of het geven van suggesties. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de avond door een e-mail te sturen naar zevenbergenoost@moerdijk.nl met de tekst “aanmelden informatiesessie". 

Bijlage

In de hele gemeente is behoefte aan woningen. Daarom wordt er overal flink gebouwd de komende jaren. Hieronder een overzichtje van de ontwikkelingen die nu bekend zijn bij de gemeente. Op deze lijst staan de kleinere (tot 10 woningen) initiatieven van particulieren niet vermeld. Ook moet er over enkele projecten nog regionale afstemming plaatsvinden.

2020-2024 2025-2029
Klundert 46 187
Fijnaart 124 23
Willemstad 4 70
Standdaarbuiten 58 0
Zevenbergschen Hoek 42 25
Moerdijk 22 51
Noordhoek 17 0
Langeweg 28 0

In Heijningen zijn we in gesprek met een initiatiefnemer die daar woningen wil ontwikkelen. In Helwijk is de gemeente in afwachting van particuliere initiatieven.