Van Wob naar Woo

Geplaatst: 2-5-2022

Per 1 mei volgt de Wet open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) op. Deze nieuwe wet heeft als doel overheden, dus ook de gemeente Moerdijk, nog transparanter te maken. Als onderdeel daarvan zullen alle overheden actief steeds meer informatie vooraf openbaar maken.

Naast het actief publiceren van informatie, is het net als bij de Wob mogelijk nog steeds verzoeken in te dienen om informatie openbaar te maken. Dat kan nu ook online. Kijk voor meer informatie over de Woo op moerdijk.nl/woo.