Nieuws september 2022

Nieuws september 2022

woensdag 14 december 2022

In verband met een technische storing is het momenteel niet mogelijk om online een afspraak te maken. Wij werken aan een oplossing. Excuses voor het ongemak!...

donderdag 29 september 2022

Zaterdag 8 oktober kunt u tussen 10 en 15 uur een kijkje nemen bij windpark Zonzeel....

dinsdag 27 september 2022

Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad van Moerdijk de eerste begroting van de nieuwe bestuursperiode voor. De begroting 2023-2026 is voor alle jaren structureel sluitend. De......

maandag 26 september 2022

Acht jaar inmiddels is Diman Kamp een van de drijvende krachten achter het Buurtpreventieteam van Willemstad. Samen met plaatsgenoot Arie van der Giesen zorgt hij ervoor dat de ruim 125 inwoners die......

maandag 26 september 2022

Zelf zaken regelen of onderwerpen aankaarten die spelen in uw woonplaats? Dat kan aan uw eigen dorps- of stadstafel. Elk van de tien dorpen en stadjes in de gemeente Moerdijk, plus het buitengebied,......

donderdag 22 september 2022

Op de hoek Voorstraat/Parade in Willemstad ligt sinds woensdag 21 september een stroomgatsteen: de Willemstadsteen. De steen maakt zichtbaar op welke zes plaatsen in de gemeente ‘stroomgatpaaltjes’ op......

vrijdag 16 september 2022

Hoe gaat het met de inwoners van West-Brabant na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD West-Brabant brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid,......

woensdag 14 september 2022

Tijdens de landelijke Open Energiedag op zaterdag 17 september is windpark Streepland bij Zevenbergschen Hoek te bezichtigen tussen 14 en 16 uur....

dinsdag 13 september 2022

Rijkswaterstaat is vrijdag 9 september gestart met het herstellen van de schade die tijdens een inspectie is geconstateerd aan de onderkant van de brug. Het gaat om afgebroken bouten in schoorverbindingen......

dinsdag 13 september 2022

Eigenaren van kantoren zonder het verplichte minimale energielabel C, krijgen hulp van de gemeente Moerdijk en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Ze hebben een brief ontvangen met informatie,......

dinsdag 13 september 2022

Tot en met vrijdag 14 oktober 2022 liggen voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost (Rilland – Tilburg) het definitief-inpassingsplan, het bijbehorende milieueffectrapport en de nota van......

dinsdag 13 september 2022

Op donderdag 15 september staat de weekmarkt van Zevenbergen niet op de Markt, maar op het plein voor het gemeentehuis. De marktkooplieden verwelkomen u daar graag....

vrijdag 9 september 2022

In 2019 besloot de gemeenteraad om een multifunctionele accommodatie (basisscholen, kinderopvang, gemeenschapshuis en gymzaal onder één dak) te gaan bouwen op het terrein van voetbalvereniging Kogelvangers......

vrijdag 9 september 2022

De nieuwe woonwijk Westschans in Klundert komt weer een stapje dichterbij. De plannen zijn financieel, maatschappelijk en ruimtelijk haalbaar, is uit onderzoek gebleken. Daarom heeft de gemeenteraad......

vrijdag 9 september 2022

De gemeenteraad heeft in de eerste raadsvergadering na het zomerreces, op donderdag 8 september, de nieuwe griffier benoemd, dat is mevrouw Ineke Vonk- Schenkel. Zij volgt Ariëtte Goslings op, die......