Geen vergadering welstandscommissie op donderdag 21 april

Geplaatst: 20-4-2022

Omdat er geen plannen zijn om te behandelen gaat de vergaderingen van de welstandscommissie donderdag 21 april niet door. Normaal gesproken vergadert de commissie elke week op donderdag.

Voor de vergaderingen van de welstandcommissie kunt u een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van de afdeling Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 140168. Als u geen afspraak maakt en u wilt toch bij een plan aanwezig zijn, dan wordt u om 09.00 uur in het gemeentehuis verwacht. Het plan wordt dan met voorrang behandeld.