9 Koninklijke onderscheidingen in Moerdijk

Geplaatst: 26-4-2023

Ter gelegenheid van de lintjesregen 2023 ontvingen negen inwoners van de gemeente Moerdijk vandaag een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke ging op pad om de onderscheidingen uit te reiken.

Alle Moerdijkse gedecoreerden: van harte gefeliciteerd!

Moerdijkse gedecoreerden 2023

Alle decorandi worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Christ Frijters (67 jaar) uit Standdaarbuiten
Periode Omschrijving
2001 - 2021 Medeoprichter en secretaris van de lokale politieke partij Onafhankelijk Moerdijk. Betrokkene was de 'onmisbare schakel' tussen de inwoners en de politiek. Hij was medeverantwoordelijk voor het opstellen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de protocollen voor de raadsleden en wethouders. Hij participeerde actief in het toetsen van de raadsvoorstellen. In 2010, 2014 en 2018 was hij onderhandelaar bij de coalitiebesprekingen en leverde hij een grote bijdrage aan de totstandkoming van de coalitieakkoorden. Burgers konden hem altijd aanspreken met vragen en problemen, waarop hij ervoor zorgde dat hun signalen werden meegenomen in de gemeentelijke organisatie.
2013 - 2019 Vrijwilliger bij de Stichting Energiek Moerdijk, een gemeenschapscoöperatie voor energiezuinig en duurzaam energieverbruik. Betrokkene zette diverse werkgroepen op en organiseerde en leidde de Energiek Cafés. Hij ontwikkelde een systeem om met de lokale installateurs samen te werken. Betrokkene droeg zorg voor de vormgeving en uitwerking van het concept 'energiecoach'.
Mevrouw Corry-Anne de Geus (50 jaar) uit Fijnaart
Periode Omschrijving
2006 - 2017,
2021 - heden
Medeoprichter en secretaris (2010-2017, 2021-heden) van de Black Sheep Swing Band in Fijnaart. Betrokkene organiseert de vele benefietoptredens, waarvan de opbrengst wordt verdeeld over allerlei goede doelen.
2008 - heden Vrijwilliger bij de Protestantse gemeente Fijnaart. Betrokkene fungeerde als jeugdouderling (2008-2012) en organiseerde de vakantiebijbelclub. Sinds 2012 verzorgt zij maandelijks de schriftlezing en sinds 2017 is zij inzetbaar als BHV'er.
2011 - heden Bestuurslid (2011-2019) van en vrijwilliger bij het Oranjecomité Fijnaart. Betrokkene organiseert mede de viering van Koningsdag, Bevrijdingsdag en Dodenherdenking.
De heer Kees Koekkoek (75 jaar) uit Fijnaart
Periode Omschrijving
1978 - 2016 Vrijwilliger bij de Stichting Carnavalsvereniging De Kleibatsers in Fijnaart. Betrokkene maakte het hele jaar door vele spullen die hij verkocht om fondsen te werven voor de vereniging. Hij organiseerde mede de kinderoptocht, fungeerde als lid van de raad van elf en drie keer als prins.
1993 - heden Vrijwilliger bij de Stichting Verkeersregelaars Nederland. Betrokkene fungeert als verkeersregelaar bij de diverse evenementen in West-Brabant en Zeeland.
1994 - heden Vrijwilliger bij de Stichting Sinterklaas Willemstad. Betrokkene organiseert mede de jaarlijkse intocht. Hij brengt de Sinterklaaskrant rond en maakt de snoepzakken klaar voor de kinderen. Hij bouwt de locatie op en af en is tevens betrokken bij de beveiliging. Ook werft hij fondsen d.m.v. acties.
2015 - heden Vrijwilliger bij de carnavalsvereniging Stichting Bouwclub De Dijkrakkers in Fijnaart. Betrokkene werft fondsen door het organiseren van acties. Hij ondersteunt bij de activiteiten buiten het carnavalsseizoen, houdt de loods netjes en schoon en scheurt het hele jaar door kranten in stroken die gebruikt worden voor de bouw van de wagen.
2015 - heden Vrijwilliger bij de Stichting Doorkomst Roparun Willemstad. Betrokkene ondersteunt bij het opbouwen van het parcours en fungeert als verkeersregelaar gedurende het vierdaagse evenement.
2016 - heden Vrijwilliger bij de Buurtvereniging 't Kloosterblokje in Willemstad. Betrokkene ondersteunt bij de jaarlijkse kindervakantieweek.
Mevrouw Ria Koekkoek - Maas (65 jaar) uit Fijnaart
Periode Omschrijving
1978 - 2016 Vrijwilliger bij en bestuurslid (1982 - 2016) van de carnavalsvereniging De Kleibatsers in Fijnaart. Betrokkene vervaardigde de kostuums en wierf fondsen. Zij maakte veel spullen die verkocht werden om geld in te zamelen. Zij organiseerde mede de kinderochtend en in de periode 2000-2016 fungeerde zij als de vaste nar.
1994 - heden Vrijwilliger bij en bestuurslid (2014 - heden) van de Stichting Sinterklaas Willemstad. Betrokkene is aanwezig bij alle activiteiten en verricht veel hand- en spandiensten. Zij maakte de kostuums en wast deze. Ook werft zij fondsen. Tijdens de intocht fungeert zij als gastvrouw voor de 75 vrijwilligers en zorgt zij ervoor dat Sinterklaas en de Pieten er correct uitzien. Ook rijdt zij Sinterklaas en zijn Pieten naar de diverse optredens.
1994 - heden Vrijwilliger bij de Stichting Verkeersregelaars Nederland. Betrokkene fungeert als verkeersregelaar bij de diverse evenementen in West-Brabant en Zeeland.
1999 - heden Mantelzorger/ondersteuner voor diverse personen uit haar familie.
2016 - heden Vrijwilliger bij de Buurtvereniging 't Kloosterblokje in Willemstad. Betrokkene ondersteunt tijdens de jaarlijkse kindervakantieweek.
2016 - heden Vrijwilliger bij de carnavalsvereniging Stichting Bouwclub De Dijkrakkers in Fijnaart. Betrokkene zamelt m.n. fondsen in voor de vereniging en houdt de loods netjes en schoon. Zij onderhoudt en wast de kostuums en verkoopt de loten en het zelf gebrouwen bier.
2017 - heden Vrijwilliger bij de Stichting Doorkomst Roparun Willemstad. Betrokkene verricht veel hand- en spandiensten tijdens het vierdaagse evenement en fungeert als gastvrouw voor de vrijwilligers en de optredende bands. Zij brengt de Roparun-krant rond en voorziet de deelnemers van drinken en fruit.
De heer Wim Portengen (74 jaar) uit Klundert
Periode Omschrijving
1976 - 1978 Medeoprichter van en vrijwilliger bij Christelijke sportvereniging Malthastars in Willemstad.
1984 - heden Vrijwilliger bij en ouderling-kerkrentmeester (1996-2008 en 2010-2018) van de Hervormde Gemeente Klundert. Betrokkene is lid van de onderhoudscommissie en de bijstandscommissie.
2012 - heden Vrijwilliger bij de Klundertse Tennisvereniging Van Polanen. Betrokkene onderhoudt de tennisbanen, verzorgt de groenvoorziening en voert kleine reparaties uit in het clubhuis.
2013 -2019 Vrijwilliger bij de Werkgroep Recreatie Gehandicapten regio Nijmegen. De werkgroep organiseerde jaarlijks een vakantieweek voor mensen met een fysieke beperking en werd financieel ondersteund door de PKN-kerken.
De heer Ad Stoop (61 jaar) uit Zevenbergen
Periode Omschrijving
2002 - heden Vrijwilliger bij Voetbalvereniging Virtus in Zevenbergen. Betrokkene zet zich o.a. in als coach, trainer, begeleider en chauffeur van het gehandicaptenteam.
Mevrouw Corrie Schneijdenberg (76 jaar) uit Zevenbergen
Periode Omschrijving
1967 - heden Organisator van de gymvereniging Sport Maakt Slank. Betrokkene regelt de wekelijkse gymactiviteit, betaalt de huur van de gymzaal en int de contributie. Ook organiseert zij het jaarlijkse uitje.
1995 - heden Vrijwilliger bij het woonzorgcentrum De Westhoek, onderdeel van de zorggroep Surplus in Zevenbergen. Betrokkene bemant de winkel van het woonzorgcentrum en serveert koffie en thee. Ook serveert zij soms de middagmaaltijd.
2004 - heden Vrijwilliger bij het verzorgingshuis De Zeven Schakels in Zevenbergen. Betrokkene begeleidt de bewoners van en naar de kerkdiensten, richt de zaal in en helpt bij het schenken van koffie en thee. Ook organiseert zij de wekelijkse koorrepetitie en ondersteunt zij bij de uitvaarten en herdenkingen. Zij organiseert de wekelijkse creatieve activiteit en de bingo. Ook ondersteunt zij de activiteiten en uitstapjes.
2011 - heden Ondersteuner van mensen in haar omgeving. Betrokkene begeleidt bij de medische afspraken, doet boodschappen of gaat op bezoek om de eenzaamheid te doorbreken.
De heer Hans van Brenkelen (70 jaar) uit Zevenbergschen Hoek
Periode Omschrijving
1990 - 1998 Raadslid van de voormalige gemeente Zevenbergen.
1998 - 2002,
2006 - heden
Raadslid van de gemeente Moerdijk.
2006 - heden Voorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek, Betrokkene is hoofd van de onderhoudsgroep en verzorgt allerhande zaken achter de schermen, zoals de keuring van de toestellen.
2007 - 2009,
2017 - 2019
Voorzitter van het Comité Herdenkings- en Bevrijdingsfeest Zevenbergschen Hoek.
2017 - heden Voorzitter van de Postduiven Vereniging Ons Genoegen in Zevenbergen. Betrokkene verzorgt het ICT-gebeuren rondom de duivensport, o.a. het registreren van duiven met het bijbehorende chippen en het doorsturen van de gegevens naar de duivenbonden. Daarnaast is hij wedstrijdsecretaris en verzorgt hij mede het inkorven.
2020 - heden Voorzitter van de Werkgroep Dorpshuis Zevenbergschen Hoek.
De heer Carlo den Reijer (54 jaar) uit Zevenbergschen Hoek
Periode Omschrijving
2000 - heden Vrijwilliger bij de Stichting Sociaal Kultureel Werk Zevenbergschen Hoek. De stichting organiseert diverse activiteiten voor basisschoolleerlingen. Betrokkene was medeorganisator van de tweewekelijkse Disco Catch. Thans fungeert hij als verkeersregelaar bij de Wandeldriedaagse en verricht hij hand- en spandiensten bij de diverse dorpsactiviteiten.
2002 - heden Vrijwilliger bij de Immanuel Parochie. Betrokkene is begeleider van het familiekoor, lid van de parochiekerncommissie Oost en hij verricht onderhoudswerkzaamheden.
2003 - heden Bestuurslid en interim-voorzitter van en vrijwilliger bij de Voetbalvereniging DHV te Zevenbergschen Hoek. Daarnaast was/is betrokkene trainer, scheidsrechter, draagt hij zorg voor de opleiding van de clubscheidsrechters en pleegt hij onderhoudswerkzaamheden.
2005 - heden Voorzitter van en vrijwilliger bij het Centraal Comité Zevenbergschen Hoek. Dit comité organiseert diverse activiteiten, waaronder Koningsdag, de Dodenherdenking, de intocht van Sinterklaas en Halloween. Betrokkene is medeorganisator van de diverse activiteiten.
2006 - heden Vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Caritas Langeweg. Betrokkene verleent hulp bij de diverse EHBO-posten en evenementen.
2008 - heden Dirigent en pianobegeleider van het gemengd zangkoor Cantzoni in Zevenberschen Hoek. Daarnaast is hij medeorganisator van diverse concerten.