Eerst Oekraïners verhuisd naar de Schansdijk

Geplaatst: 5-4-2023

Maandag 3 april zijn de eerste Oekraïense vluchtelingen verhuisd naar het kersverse gebouw aan de Schansdijk in Zevenbergen. Tot ongeveer eind mei verhuizen de Oekraïners in fasen.

Sommige inwoners vragen zich af hoe het nu precies zit. Wie betaalt de gebouwen? En wat doet de gemeente voor inwoners die met spoed op zijn naar een woning? In dit artikel een antwoord op enkele veel gestelde vragen.

Waarom deze nieuwbouw voor Oekraïners?

Ruim een jaar geleden begon de oorlog in Oekraïne, waardoor miljoenen mensen hun land moesten ontvluchten. Het college neemt haar verantwoordelijkheid voor de huisvesting van Oekraïense ontheemden. In eerste instantie zocht de gemeente naar (leegstaande) gebouwen die makkelijk geschikt konden worden gemaakt voor opvang. Die bleken niet beschikbaar. Daarom was het heel fijn dat inwoners bereid waren hun huis en bedrijf open te stellen voor de vluchtelingen. Zo hebben we met vereende krachten het afgelopen jaar zo'n 200 mensen kunnen opvangen in de gemeente. In Oekraïne gaat de oorlog onverminderd door en het is duidelijk dat we ook op de langere termijn opvangplaatsen nodig hebben. Die opgave wil en kan de gemeente niet wegleggen bij inwoners. Daarom kiest de gemeente voor deze oplossing. 

Waarom kunnen jullie voor Oekraïners zo snel bouwen snel en niet voor andere doelgroepen die ook al lang op zoek zijn?

Voor de bouw van de flexwoningen was een omgevingsvergunning nodig, zoals dat voor alle bouwwerken geldt. Belangrijk verschil met de bouw van gewone woningen is dat het hier om een tijdelijke vergunning gaat. Het is namelijk aannemelijk dat de oorlog in Oekraïne niet langer dan 10 jaar duurt. Daarom konden de procedures in dit geval sneller verlopen. Door het spoedeisende karakter kon de gemeente ook een eenvoudiger inkooptraject doorlopen. Ook dat levert tijdwinst op. En verder kost het ook minder tijd om dit soort unitwoningen te bouwen, dan normale woningbouw.

De gemeente gaat de ervaringen van dit traject zeker inzetten om te kijken hoe en waar we flexbouw in de toekomst ook voor andere doelgroepen kunnen realiseren.

Wie betaalt de bouw van de torens en de inrichting?

De ontwikkelaar van de woontorens, KaFra Housing, betaalt de bouw en inrichting van de torens. KaFra is dus ook eigenaar van de gebouwen. De gemeente huurt de studio's en appartementen van KaFra. De kosten voor de huur betalen wij uit een bijdrage die we van het Rijk ontvangen. Alle gemeenten in Nederland ontvangen namelijk geld van het Rijk voor de kosten die zij maken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De bijdrage van het Rijk dekt de kosten die wij maken. Het uitgangspunt is dat de opvang van vluchtelingen de gemeente niets kost.

Zijn de torens alleen voor Oekraïners of kan ik er ook wonen?

Op basis van de huidige vergunning, zijn de woningen alleen beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen. Als de gebouwen niet meer nodig zijn voor de opvang van deze vluchtelingen, gaan we kijken welke andere doelgroepen hier kunnen wonen. Die afspraak is met de gemeenteraad gemaakt.

Wat doen jullie voor huidige inwoners die (met spoed) op zoek zijn naar een woning?

  • Om tegemoet te komen aan de vraag naar woningen worden de komende jaren verspreid over de hele gemeente nieuwe woningen gebouwd. De gemeente wil meer en sneller woningen bouwen, gemiddeld ruim 200 woningen per jaar. Met speciale aandacht voor woningbouw in de kleine kernen. In Zevenbergen Oost wil de gemeente zo’n 1.000 woningen realiseren. Als alle seinen op groen komen, kunnen we rond eind 2024 starten met de eerste werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe wijk.
  • Wij onderzoeken de mogelijkheden om flexwoningen, zoals die op de Schansdijk, binnen de gemeente ook voor andere doelgroepen toe te passen.
  • In het kader van de huisvesting van arbeidsmigranten is afgesproken dat 20% van die huisvesting zelfstandige huisvesting moet betreffen waarvan spoedzoekers niet uitgesloten mogen worden. Waarschijnlijk is deze vorm van huisvesting vanwege de gezinssamenstelling en de huurprijs niet voor alle spoedzoekers een oplossing. Daarom zijn wij ook met Woonkwartier in gesprek over de mogelijkheden voor flexwonen in onze gemeente voor spoedzoekers die qua inkomen passen binnen het beleid van de corporatie.

Meer informatie over de opvang van Oekraïense ontheemden vindt u op de pagina 'Steun Oekraïne'.