Moerdijkse cultuur en erfgoed zorgen voor een fijne leefomgeving

Geplaatst: 5-4-2023

Muziek, theater, kunstbeoefening, verenigingsleven, forten, evenementen, cultuurgeschiedenis en monumenten. Moerdijk heeft een rijk cultuur leven. Dat is iets om trots op te zijn en te koesteren. Maar er zijn vanuit cultuur en erfgoed ook nog wensen, dromen en ideeën!

Voor de komende jaren gaan we samen met de cultuur- en erfgoedpartners investeren in een breed Moerdijks cultuur- en erfgoedbeleid voor onze inwoners en bezoekers. Deze week hebben we hiervoor de eerste stappen gezet. We kijken terug op een mooie en levendige Moerdijkse cultuur- en erfgoedavond in De Stad Klundert. Waarbij we samen met onder andere heemkundekringen, cultuurverenigingen, MeerMoerdijk, theater De Schuur en stichting cultuur Moerdijk hebben gedroomd hoe meer cultuur en erfgoed voor onze gemeente eruit kan zien. "We willen onze inwoners betrokken houden bij het maken en beleven van cultuur", licht wethouder Danny Dingemans toe. "Jullie weten als beste wat we moeten behouden, wat nog beter kan en wat er eventueel nieuw bij moet komen".

Volop inspiratie

Aan vier thematafels hebben we met elkaar inspiratie opgedaan over erfgoed, evenementen, jeugd en talentontwikkeling en accommodaties. Diverse ideeën, dromen en wensen werden daarbij genoemd. Zo zou het wenselijk zijn als er culturele plekken zouden zijn in Moerdijk waar we cultuur kunnen samenbrengen, waar verenigingen bijvoorbeeld kunnen repeteren voor een muzikale voorstelling. Een cultureel centrum waar alles bij elkaar komt en waar de kracht van onderlinge samenwerking nog beter benut kan worden, vertelde cultuurcoach San Vermaas van MeerMoerdijk. San Vermaas: "Een goed voorbeeld is de 'Moerdijkse Canon' levensecht dat een paar jaar geleden is opgevoerd op Fort Sabina door middel van een mooie samenwerking van dans, toneel, muziek en beeldende kunst waar je als bezoeker een route volgt vol Moerdijkse culturele en erfgoed belevenissen."

Ook is in de 'wensboom' aangedragen om te kijken naar een centraal punt waar culturele verenigingen terecht kunnen met vragen / ondersteuning, een professionele en bevlogen coördinator. Hier kunnen ook successen met elkaar worden gedeeld. De avond is door een tekenaar van het Ministerie van Verhalen met een knipoog in beeld gebracht en de visualisaties krijgen een plek in het beleidsplan in wording. Ebo Roek van de Heemkundekring Zevenbergen droeg aan om vooral ook de verhalen achter de stenen te vertellen. "Deze bijzondere verhalen zorgen voor bewustwording van de lokale geschiedenis", aldus Ebo.

Hoe nu verder?

Wethouder Bennie Blom: "We hebben heel veel wensen/ideeën gehoord. De komende periode gaan we een breed inwonerpanel houden waar iedereen die wil aan kan deelnemen. Een oproep hiervoor volgt binnenkort. Ook gaan we in gesprek met scholen. Op donderdag 29 juni op Fort Sabina is een terugkoppeling aan het culturele veld".