Werkzaamheden Logistiek Park Moerdijk april en mei 2023

Geplaatst: 12-4-2023

In de oksel van knooppunt Klaverpolder (A16/A17) ontwikkelt Havenbedrijf Moerdijk het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Komende periode vinden er werkzaamheden plaats voor de toekomstige verkeersontsluiting van het LPM. Dit gaat o.a. gepaard met een weekendafsluiting van de A17. Ook de Koekoekendijk is een dag dicht. Aan de Moerdijkseweg is gestart met de sloop van de gebouwen en worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de doorgaande weg over het LPM als ook de bouw van een collectieve bluswatervoorziening.

Om het huidige haven- en industrieterrein Moerdijk en het LPM met elkaar te verbinden wordt gewerkt aan de aanleg van de zogenoemde Interne Baan. Voor deze nieuwe verbindingsweg voor toekomstig vrachtverkeer wordt ook een brug over de Roode Vaart en een viaduct over de A17 gerealiseerd. Als gevolg hiervan zijn er werkzaamheden gepland die van invloed zijn op het verkeer.

Weekendafsluiting A17 van 14-17 april

Tussen vrijdag 14 april 21.00 uur en maandag 17 april 05.00 uur wordt de A17 tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Noordhoek in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. In dat weekend worden de zogeheten brugliggers op de pijlers van het viaduct aangebracht. De weg wordt afgesloten voor de veiligheid van weggebruikers. De extra reistijd kan oplopen tot 20 minuten.

De snelweg is op de volgende punten afgesloten:

  • Verbindingsweg A16/A17 ter hoogte van knooppunt Klaverpolder komende vanuit Rotterdam,
  • Verbindingsweg A16/A17 ter hoogte van knooppunt Klaverpolder komende vanuit Breda,
  • Op- en afrit 27 Moerdijk in de richting Roosendaal,
  • Afrit 26 Moerdijk Industrieterrein in de richting Roosendaal,
  • Oprit 25 Zevenbergen in de richting Rotterdam/’s-Hertogenbosch,
  • Op- en afrit 26 Moerdijk Industrieterrein in de richting Rotterdam/’s-Hertogenbosch,
  • Afrit 27 Moerdijk in de richting Rotterdam/‘s-Hertogenbosch.

Weggebruikers worden via onderstaande routes omgeleid:

  • Verkeer vanuit Rotterdam richting Roosendaal/Moerdijk Industrieterrein wordt omgeleid via de A16, A58 en via de A29, A59,
  • Verkeer vanuit Roosendaal richting Rotterdam/Dordrecht wordt omgeleid via de A58/A16 en via de A59, A29,
  • Verkeer vanuit Roosendaal richting Utrecht/’s-Hertogenbosch wordt omgeleid via de A58/A16.

Haven- en industrieterrein Moerdijk, Zevenbergen en Klundert zijn bereikbaar via de A17 aansluiting 25 Zevenbergen; Moerdijk Dorp is bereikbaar via de A16 aansluiting 18 Zevenbergschen Hoek.

Tijdelijke afsluiting Koekoekendijk 5 mei

In de eerste week van mei gaat Boskalis ook de liggers aanbrengen op de pijlers van de brug over de Roode Vaart. Op vrijdag 5 mei zijn de liggers boven de Koekoekendijk aan de beurt. In verband met de veiligheid is de Koekoekendijk die dag gesloten voor alle verkeer. Auto’s, fietsers en andere verkeerdeelnemers worden met borden omgeleid via de Blokdijk, die vanaf 26 april weer open is.

Werkzaamheden Moerdijkseweg

De Moerdijkseweg blijft tijdens werkzaamheden toegankelijk en veilig voor fietsers, auto’s en andere verkeersdeelnemers. Aan de Moerdijkseweg is al enige tijd geleden gestart met zaken als het verwijderen van groen en het nemen van ecologische maatregelen, als ook de sloop en sanering van de (leegstaande) gebouwen en beschikbare stukken grond aan deze weg. De verkeerssituatie blijft er gedurende deze werkzaamheden ongewijzigd.