Moerdijk wil investeren in grondige aanpak versleten wegen

Geplaatst: 27-12-2023

De Oudendijk, Kreekdijk en Weeldijk bij Standdaarbuiten zijn toe aan een grote reconstructie. Niet alleen het wegdek en de fundering, maar ook de bomen en de beplanting moeten worden aangepakt. Ook voor een aantal andere wegen in de gemeente zijn zwaardere en uitgebreidere maatregelen nodig dan regulier onderhoud. Het college vraagt hiervoor extra budget aan de gemeenteraad.

De Oudendijk, Kreekdijk en Weeldijk liggen in elkaars verlengde. Het is al langer bekend dat de weg die over de dijken loopt, en de fundering eronder, aan het eind van hun levensduur zijn. Dat geeft overlast voor mensen die er wonen, bijvoorbeeld door trillingen en opspattend water. Daarom moeten de weg, de fundering en de afwatering worden aangepakt. Maar doordat de situatie erg complex is, heeft dat veel voeten in de aarde.

Belangrijke bomen

Langs de dijken staan bomen die beeldbepalend zijn en een belangrijke waarde hebben voor de biodiversiteit. Als de weg wordt aangepakt, zal een aantal bomen sneuvelen, waarvoor dan nieuwe bomen worden aangeplant. De bestaande bomen zijn voornamelijk essen, waarvan een flink deel is aangetast door essentaksterfte, wat betekent dat vervanging op termijn onvermijdelijk is. Complicerende factor daarbij is dat de bomenrij aan de Kreekdijk en Weeldijk een essentiële vliegroute is voor vleermuizen. Om deze bomenrij te mogen vervangen, is een ontheffing op de wet Natuurbescherming noodzakelijk.

Complicerende factoren

De bomen zijn slechts een deel van de puzzel. Zo heeft de ondergrond van de dijken een beperkte draagkracht, wat om een aangepaste funderingsconstructie vraagt. De oude fundering bevat hoogovenslakken, die tegenwoordig volgens de wet als verontreinigd materiaal naar een erkende verwerker moeten. Op de dijk groeit Japanse duizendknoop, een hardnekkig onkruid waarvan de wortels grote schade kunnen veroorzaken aan wegen, riolering en gebouwen. Nu de wegen op de schop gaan, is het logisch en noodzakelijk dat onkruid meteen grondig aan te pakken, maar die bestrijding gaat niet goed samen met de maatregelen die nodig zijn om de vleermuizen te beschermen.

Extra budget

Voor het onderhoud aan wegen heeft de gemeente Moerdijk een meerjarenbegroting die is gebaseerd op de basisplanning van werkzaamheden. Die basisplanning volgt uit weginspecties. Bij een aantal wegen bleek nader onderzoek noodzakelijk. En uit dat nadere onderzoek bleek bij een aantal asfaltwegen dat zwaardere maatregelen nodig zijn dan waar de basisplanning in voorziet. Dat geldt voor de Oudendijk, Kreekdijk en Weeldijk, maar ook voor een aantal andere wegen in de gemeente. Daarvoor is extra budget nodig.

Onvermijdelijk

Dat voor een aantal wegen zwaardere maatregelen nodig zijn, is onvermijdelijk. Daarbij spelen allerlei factoren een rol, zoals klimaatverandering. Bij kleidijken komt het bijvoorbeeld voor dat de ondergrond beschadigd raakt door uitdroging. Ook worden wegen soms intensiever gebruikt dan bij de aanleg was voorzien, waardoor ze sneller slijten. In zo’n geval wil je de weg verbeteren zodat die bestand is tegen dat intensieve gebruik.

Grondige aanpak

Wethouder Jack van Dorst benadrukt dat de zwaardere maatregelen weloverwogen worden ingezet. “Met regulier onderhoud kunnen we een weg oplappen, maar dat lost het probleem niet op en is duurder op de lange termijn. Dan kies ik er liever voor om te investeren in een duurzame oplossing. Juist omdat er veel onderzoek en voorbereiding aan voorafgaat en inwoners daardoor vaak al langer met een versleten weg zitten, willen we dit soort reconstructies geen dag langer uitstellen dan nodig. Daarom willen we in 2024 aan de slag met de Oudendijk, Kreekdijk en Weeldijk en willen we ook andere wegen die zwaardere maatregelen nodig hebben, zoals de Postbaan en de Oude Heijningsedijk in Heijningen en de Blaaksedijk in Fijnaart, in de komende twee jaar aanpakken.”