Moerdijkse cultuur en erfgoed: verbinden, beleven en behouden

Geplaatst: 13-12-2023

Komende donderdag staat de Moerdijkse cultuur- en erfgoednota op de agenda van de raadsvergadering. De afgelopen periode hebben veel Moerdijkse cultuur- en erfgoedpartners met ons en Meer Moerdijk gebrainstrormd, gesprekken gevoerd en nagedacht over de invulling van deze nota. Onlangs hebben we tijdens een bruisende bijeenkomst in De Standaert in Standdaarbuiten de afronding van het traject naar de nieuwe cultuur- en ergoednota samen met onze partners gevierd. Moerdijk heeft een rijk cultuur leven, met erfgoed dat we willen behouden, verbinden en beleven.

Daarnaast verkenden we tijdens de bijeenkomst op een interactieve manier hoe we het vrijwilligersbeleid in de Moerdijkse culturele sector kunnen verbeteren, met de hulp van improvisatietheatergroep Durven en Doen! Het was een inspirerende avond. Na afloop werd er gezellig met elkaar genetwerkt.

Dit smaakt naar meer! In de toekomst vinden vergelijkbare netwerkbijeenkomsten vaker plaats, waarbij de nieuwe cultuurcoach als verbinder een grote rol gaat spelen.