Hoge opkomst dorpsavond MFA Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 13-2-2023

Afgelopen week was er een hoge opkomst in Zevenbergschen Hoek op de dorpsavond. Deze ging over de bouwplannen van een splinternieuw Multifunctionele Accommodatie (MFA) voor basisschool, kinderopvang en dorpshuis. De werkgroep presenteerde de avond en maakte bekend dat de architect aan de slag gaat met het ontwerp van de nieuwe MFA. Aansluitend op de presentatie was er een markt waar belangstellenden informatie kregen.

De MFA wordt een plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Zo levert de MFA een bijzonder positieve bijdrage aan het welzijn, de veiligheid en de sociale binding van de inwoners van Zevenbergschen Hoek. De functies basisschool en kinderopvang ontwikkelen bovendien een Integraal Kindcentrum (IKC) in de MFA. De MFA biedt ruimte aan de basisschool voor de ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept. Dit concept gaat uit van een open leeromgeving waarbij met de toepassing van inrichtingselementen besloten werkplekken, speelruimtes en gecreëerd kunnen worden. Verwacht wordt dat eind 2025 de nieuwe MFA wordt opgeleverd.