Afval: intensievere samenwerking tussen gemeenten in de regio

Geplaatst: 23-6-2023

De gemeenten Altena, Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk en Oosterhout gaan meer en vaker samenwerken als het gaat om afval. Zo kunnen zij kennis delen en samen meewerken aan de VANG-doelstellingen en een circulaire economie.

Het kabinet wil in 2030 nog maar de helft van de grondstoffen gebruiken die we nu gebruiken. In 2050 moeten we een compleet circulaire economie hebben. Gemeenten staan dus allemaal voor dezelfde uitdaging. Allemaal moeten we meewerken aan de VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) en een circulaire economie.

De VANG-doelstellingen gaan over het verminderen van de hoeveelheid restafval van gezinnen en het scheiden van zo veel mogelijk recyclebare grondstoffen. In een circulaire economie gaan we beter en met meer aandacht om met grondstoffen, materialen en producten. Daardoor zijn we minder afhankelijk van de winning en het maken van nieuwe grondstoffen en materialen.

Binnen deze opgave hebben gemeenten te maken een aantal uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan ingewikkelde afval- en grondstromen, technologische ontwikkelingen, marktontwikkelingen en verwerkers en inzamelaars uit de regio. Om hier goed op in te kunnen spelen, is het belangrijk om samen te werken. Het gaat daarbij niet alleen om de afvalinzameling. Het gaat ook om afvalverwerking en sorteren, circulair ondernemerschap, inkoop, automatisering en voorlichting en handhaving.

De gemeenten gaan samen een ‘expeditieleider’ aanwijzen. Dit is iemand die de samenwerking in de regio verder brengt. De expeditieleider werkt een aanpak uit. Hierin delen we bijvoorbeeld vernieuwingen en plannen met elkaar. Daarnaast gaat de expeditieleider bouwen aan een regionaal circulair netwerk van overheden, scholen, ondernemers en inwoners. De gemeenten gaan ook samen communiceren over afvalpreventie. Bij gunningscriteria bij aanbestedingen komen er nu ook circulaire criteria bij.