Gemeente Moerdijk ontvangt ruim 5 miljoen euro voor gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost

Geplaatst: 23-6-2023

De gemeente Moerdijk is verheugd dat deze week de aanvraag van 5,3 miljoen euro is gehonoreerd voor de gebiedsontwikkeling van Zevenbergen Oost. De toekenning uit de Woningbouwimpuls markeert een belangrijke mijlpaal in de integrale gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost, die als doel heeft om duurzame woningbouw en infrastructuur te realiseren.

Het project Zevenbergen Oost streeft naar gefaseerde woningbouwontwikkeling van minimaal 1000 woningen. Daarnaast omvat het de afronding van de gebiedsontsluitingsweg Zuidrand, inclusief de langverwachte Zuidrandtunnel. Deze tunnel moet bijdragen aan de verlichting van de verkeersdruk in het centrum van Zevenbergen. Bovendien wordt het NS-station Zevenbergen aan beide zijden toegankelijk gemaakt. Dit in samenhang met een langzaam verkeersverbinding onder het station door, bekend als de Stationstunnel.

Ontwikkeling Zevenbergen Oost

De toegekende 5,3 miljoen euro is bedoeld om de bouw van woningen in Zevenbergen Oost te ondersteunen, evenals de benodigde infrastructurele maatregelen, zoals de verlengde Zuidrand en de aanleg van de Zuidrandtunnel onder het spoor. Het haalbaarheidsonderzoek wordt in september van dit jaar aan de gemeenteraad van Moerdijk voorgelegd.

Een belangrijke stap

Wethouder Danny Dingemanse is uitermate tevreden met de toekenning van de 5,3 miljoen euro: ‘Deze toekenning van het ministerie van BZK is voor onze gemeente een belangrijke stap in het verwezenlijken van onze ambitieuze plannen voor de gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost. De subsidie levert een mooie bijdrage aan onze woningbouwopgave en de verdere groei en ontwikkeling van de gemeente Moerdijk.’