Moerdijk werkt aan een nieuw cultuur- en erfgoedbeleid

Geplaatst: 7-6-2023

Moerdijk kent veel bijzonder erfgoed en een rijk cultureel leven. Cultuur en erfgoed zorgen voor een fijne leefomgeving en verbinding tussen inwoners. Omdat cultuur en erfgoed zo belangrijk zijn wil het college er extra aandacht aan geven. Daarom is de gemeente bezig om een cultuur- en erfgoednota te maken. Hierin komt het gemeentelijk beleid voor de komende jaren te staan. Inwoners kunnen meedenken. Tot en met 21 juni staat de vragenlijst open. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Het cultuur- en erfgoedbeleid maken we samen met onze inwoners en cultuur- en erfgoedorganisaties. Graag willen we horen welke soorten cultuur en erfgoed onze inwoners zelf beoefenen of bezoeken, bijvoorbeeld muziek, dans, musea of heemkunde. Verder zijn wij benieuwd waarom Moerdijkers cultuur en erfgoed belangrijk vinden, wat nog beter kan en welke ideeën er leven voor meer cultuur en erfgoed. Inwoners kunnen hun inbreng leveren door de enquête in te vullen. De resultaten van het onderzoek vormen samen met de inbreng van culturele organisaties de bouwstenen voor het nieuwe beleid.

De gemeenteraad krijgt het plan in november ter besluitvorming voorgelegd. Invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten. U vindt een link naar de vragenlijst op de website van Moventem.