Plan herinrichting Stenen Poppen Klundert eindelijk definitief

Geplaatst: 29-6-2023

Het duurde langer dan de wens en de bedoeling was. Maar het is er nu dan toch: een definitief ontwerp voor de herinrichting van de Stenen Poppen in Klundert. Vanuit alle betrokken partijen is er draagvlak en later dit jaar buigt de gemeenteraad zich over het plan en de extra kosten die ermee gemoeid zijn. Een nieuwe inrichting van het rijksmonument en z’n omgeving is nodig, zodat het vestingwerk met de monniken, beter zichtbaar worden in het Klundertse landschap en aantrekkelijker voor bezoekers.

Het oorspronkelijke plan bleek door een aantal onvoorziene obstakels toch niet uitvoerbaar. De gemeente Moerdijk is daarom aan de slag gegaan met een aangepast ontwerp. Met input van de stadstafel Klundert, stichting Menno van Coehoorn, pachters, visvereniging ’t Wachtertje, Heemkundekring Die Overdraghe, provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, heeft dat geresulteerd in het definitieve ontwerp zoals het nu op tafel ligt.

Wijzigingen in het ontwerp

“Belangrijkste wijzigingen: in de wal komt een doorsteek die uitmondt op een uitkijksteiger, die straks toegankelijk is voor minder valide bezoekers. Deze doorsteek of coupure krijgt een informatiebord met uitleg over de oorspronkelijke werking van dit vestingonderdeel. Het deel van de vestingwal bij de Stenen Poppen wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke staat en hoogte. “Zo is straks zichtbaar hoe dit vestingonderdeel ooit is aangelegd en werkte “, licht wethouder Jack van Dorst toe.

Het idee om een trekpont aan te leggen, die bezoekers naar de overkant van het water zou moeten brengen, bleek niet haalbaar. Wel komen er een fietsenstalling en een aantal picknickbankjes.

Werkzaamheden starten niet voor 2024

Gaat de gemeenteraad akkoord dan kunnen de werkzaamheden op z’n vroegst pas begin 2024 starten. Via een aanbestedingsprocedure moet Moerdijk eerst nog op zoek naar een aannemer die het werk gaat uitvoeren. Door het uitstel, de aanpassingen die nodig waren en de flink gestegen bouwkosten valt het bedrag dat de herinrichting kost hoger uit dan begroot. Wel werd het monument afgelopen jaar al opgeknapt. Het is gereinigd en metsel-, natuursteen- en voegwerk zijn hersteld.

Het gras van de wallen blijft begraasd worden door schapen, hetzij door schapen van een pachter of door schapen die in opdracht van de gemeente Moerdijk de taak krijgen om ter plekke te grazen. Dit aangezien dit gedeelte aan het hoogste onderhoudsniveau moet voldoen volgens het onderhoudsplan openbaar groen.

De Stenen Poppen

De Stenen Poppen is een gemetselde dam met twee zuilen uit 1583, aangelegd in opdracht van Willem van Oranje. Het is een restant van de vestingwerken die destijds Klundert moesten beschermen tegen indringers maar ook het waterpeil moest beheersen.